Firewoods from Finland™ koostuu noin 30 keskisuomalaisesta klapitoimijasta, joita hallinnoi Riteman Oy Ltd.

Suomalainen puu kuuluu tunnetusti maailman parhaisiin polttopuumateriaaleihin. Toimitamme koivua, mäntyä, kuusta ja haapaa tukkureille, kauppaketjuille, maahantuojille, kehitysyhteistyötahoille ja muille suuria määriä tarvitseville toimijoille. Käyttämämme polttopuu on sertifioiduista Suomen metsistä.

Taataksemme laadukkaat tuotteet, kuivaamme polttopuut  valvotuissa olosuhteissa. Koneellisella kuivauksella pilkkeen kosteus saadaan 20 % tasolle tai alemmaksi, mikä parantaa puusta saatavaa lämpöenergiatehoa.